در حاشیه انتخابات دوره 29 هیأت مدیره کانون وکلای د ادگستری فارس و کهکیلویه و بویر احمداعضاء هیأت مدیره دوره 28 کانون وکلای دادگستری استانهای فارس  وکهکیلویه و بویر احمد که از اردیبهشت ماه 1390 تصدی هیأت مدیره را برای دو سال به عهده گرفتند ، با وجود اینکه اطلاع کافی داشتند در اردیبهشت 1392 مدت مأموریت آنان به اتمام می رسد علیرغم اینکه می بایست در زمانی اقدام به انتخاب اعضاء هیأت نظارت می کردند  که فرصت کافی برای ثبت نام داوطلبان و ارسال به دادگاه انتظامی قضات جهت بررسی صلاحیت داوطلبان و نیز فرصت کافی برای تبلیغات افراد تأیید صلاحیت شده باشد و علیرغم اینکه می بایست انتخابات قبل از انقضاء مدت دوره قبلی برگزار می شد و با انقضاء دوره تحویل و تحول صورت گیرد ، در زمانی اعضاء هیأت نظارت را انتخاب نمودند که قهراٌ انتخابات به بعد از انقضاء دوره 28 محول می شد . هیأت نظارت نیز، پس از انتخاب و دعوت از داوطلبان ، تاریخ 9/3/92 را برای برگزاری انتخابات معین نمود و اسامی داوطلبان را با مدارک آنها به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نمود.دادگاه عالی انتظامی قضات ، که تصور می رفت به عنوان یک مرجع قضائی عالی ، مطابق قانون به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند ، بر اساس آنچه مصلحت می دانست اظهار نظر نمود و بر اساس گزارشات غیر مستند و غالباٌ خلاف واقع که ریشه در نیات گزارش دهندگان داشت اقدام به عدم تأیید  صلاحیت 7 نفر از 21 نفر کاندیدا نمود . اینگونه رد صلاحیتها نسبت به افراد خوشنامی که رأی آوردن آنها قریب به یقین بود ، شبهه برنامه ریزی قبلی جهت کنار زدن اینگونه افراد و باز گذاشتن جا برای افراد مورد نظر را تداعی می نمود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در پنجشنبه ششم تیر 1392 و ساعت 16:48 |


Powered By
BLOGFA.COM